Käytönjohtajuus

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytönjohtaja, kun sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia tai sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Käytönjohtajan ei tule olla pelkkä nimi paperissa, vaan asiantuntija, joka huolehtii sähkölaitteiston turvallisuudesta sekä opastaa sen haltijaa laitteiston ylläpidossa ja korjauksissa sekä tulevissa investoinneissa.

Käytönjohtajapalveluiden sisältö

Käytönjohtaja osallistuu aktiivisesti kiinteistön sähkölaitteiston kehittämiseen ja ylläpitoon. Elhuvi Oy:lla käytönjohtajapalveluihin kuuluu turvallisuuskierros vuosittain, jonka tuloksena laitteiston haltija saa raportin havaituista puutteista ja kehitysehdotuksista.

Saat asiantuntevan ja asiakasystävällisen käytönjohtajapalvelun. Palveluidemme avulla varmistat sähkölaitteistosi turvallisen ja häiriöttömän käytön sekä maksimoit laitteistosi luotettavuuden ja käytettävyyden.

Käytönjohtaja valvoo, että;

  • Sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.
  • Sähkölaitteiston kuntoa valvotaan riittävästi esim. säännöllisillä huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvilla katselmuksilla. Sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.
  • Sähkölaitteiston käyttötöitä ja niihin rinnastettavia töitä itsenäisesti tekevillä ja valvovilla henkilöillä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito ja että henkilöt ovat opastetut tehtäviinsä.
  • Sähkölaitteistolle on olemassa sähköturvallisuuden ylläpitävä kalenteriaikaan sidottu kunnossapito-ohjelma.
  • Sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet. Ohjelman mukaisten töiden suorituksesta pidetään kirjaa.
  • Sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset. Pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan.
  • Säädösten edellyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset lisäys-, muutos- sekä laajennustöille on tehty. Haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu.
  • Haltijan velvoitteisiin kuuluvat ilmoitukset tehdään.
  • Sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla. Käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat.

Yhteydenotto