Sähkökäytönjohtaja – Käytönjohtajuus S1

Sähkökäytönjohtajan palvelut kiinteillä vuosi hinnoilla koko Suomen alueella kaikilla jännitetasoilla.

Yhteydenotto

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle sähkölaitteiston käytönjohtaja, kun sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia tai sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Käytönjohtajan ei tule olla pelkkä nimi paperissa, vaan asiantuntija, joka huolehtii sähkölaitteiston turvallisuudesta sekä opastaa sen haltijaa laitteiston ylläpidossa ja korjauksissa sekä tulevissa investoinneissa.

Elhuvi Oy:ltä saat kaikkiin kohteisiin sähkökäytönjohtajan palvelut Suomessa.

Toimimme korkeimmilla mahdollisilla sähköurakointi oikeuksilla, joten toimintamme ulottuu kaikkien jännitetasojen sähkölaitteistoihin Suomessa.

Jos olet epävarma siitä, tarvitseeko kiinteistössäsi olla sähkökäytönjohtajaa, älä epäröi ottaa yhteyttä. Sähkökäytönjohtaja on asiantuntija, joka vastaa sähkövoiman luotettavasta ja tehokkaasta siirrosta sähköverkossa. Heillä on tärkeä rooli varmistaa, että sähkövirta toimii sujuvasti ja häiriöttömästi kaikissa olosuhteissa.

Jos kiinteistösi on suuri tai siihen liittyy monimutkainen sähköjärjestelmä, sähkökäytönjohtaja voi olla tarpeen. He seuraavat jatkuvasti sähköverkon tilaa, hallitsevat kuormitusta, valvovat sähkönjakelua ja tekevät päätöksiä sähköverkon käytöstä eri tilanteissa. He myös vastaavat häiriötilanteiden hallinnasta ja tekevät yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa.

Sähkökäytönjohtaja on myös hyvä resurssi, jos sinulla on kysyttävää sähköverkon toiminnasta tai jos haluat saada lisätietoa sähkönjakeluun liittyvistä asioista. He voivat auttaa sinua ymmärtämään paremmin sähköjärjestelmääsi ja tarjota neuvoja sähköteknisissä asioissa.

Joten, jos olet epävarma siitä, tarvitseeko kiinteistössäsi olla sähkökäytönjohtajaa, suosittelemme ottamaan yhteyttä meihin. Arvioimme sähköjärjestelmäsi tarpeet ja antaa sinulle asianmukaiset suositukset. Turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi on aina parempi saada ammattilaisen neuvoja.

Sähkökäytönjohtaja palveluiden sisältö

Sähkökäytönjohtaja osallistuu aktiivisesti kiinteistön sähkölaitteiston kehittämiseen ja ylläpitoon. Elhuvi Oy:lla sähkökäytönjohtajapalveluihin kuuluu turvallisuuskierros vuosittain, jonka tuloksena laitteiston haltija saa raportin havaituista puutteista ja kehitysehdotuksista.

Saat asiantuntevan ja asiakasystävällisen käytönjohtajapalvelun. Palveluidemme avulla varmistat sähkölaitteistosi turvallisen ja häiriöttömän käytön sekä maksimoit laitteistosi luotettavuuden ja käytettävyyden.

Sähkökäytönjohtaja valvoo, että;

 • Sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.
 • Sähkölaitteiston kuntoa valvotaan riittävästi esim. säännöllisillä huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvilla katselmuksilla. Sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.
 • Sähkölaitteiston käyttötöitä ja niihin rinnastettavia töitä itsenäisesti tekevillä ja valvovilla henkilöillä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito ja että henkilöt ovat opastetut tehtäviinsä.
 • Sähkölaitteistolle on olemassa sähköturvallisuuden ylläpitävä kalenteriaikaan sidottu kunnossapito-ohjelma.
 • Sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet. Ohjelman mukaisten töiden suorituksesta pidetään kirjaa.
 • Sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset. Pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan.
 • Säädösten edellyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset lisäys-, muutos- sekä laajennustöille on tehty. Haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu.
 • Haltijan velvoitteisiin kuuluvat ilmoitukset tehdään.
 • Sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla. Käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat.

Sähkökäytönjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat:

 1. Sähköverkon valvonta: Sähkökäytönjohtaja seuraa jatkuvasti sähköverkon tilaa ja suorittaa valvontaa erilaisten järjestelmien avulla. Hän tarkkailee sähkömittareita, antureita ja muita lähteitä saadakseen reaaliaikaista tietoa sähköverkon toiminnasta.
 2. Kuormanhallinta: Sähkökäytönjohtaja vastaa sähköverkon kuormituksen tasapainottamisesta ja optimoinnista. Hän analysoi sähkönkulutustietoja, ennusteita ja muita tekijöitä määrittääkseen kuinka paljon sähköä tarvitaan eri alueilla ja eri aikoina. Tämä auttaa varmistamaan, että sähköä on riittävästi kaikkien asiakkaiden tarpeisiin.
 3. Vikojenhallinta: Sähkökäytönjohtaja vastaa vikojen havaitsemisesta, vianetsinnästä ja korjaamisesta sähköverkossa. Hänellä on tärkeä rooli häiriötilanteiden hallinnassa ja nopeassa reagoinnissa, jotta sähkökatkokset saadaan minimoitua ja asiakkaiden palvelu palautettua mahdollisimman pian.
 4. Häiriötilanteiden hallinta: Sähkökäytönjohtaja vastaa hätätilanteiden, kuten luonnonkatastrofien tai teknisten vikojen, aikana. Hän johtaa toimenpiteitä ja koordinoi eri osapuolia varmistaakseen sähköverkon turvallisuuden ja vakauden. Hänen tehtävänsä on minimoida häiriöiden vaikutukset ja palauttaa sähköpalvelu mahdollisimman nopeasti.
 5. Tehonhallinta: Sähkökäytönjohtaja vastaa sähkövoiman tasapainottamisesta ja tehonjakelusta eri voimalaitosten välillä. Hän analysoi sähköntuotannon ja -kulutuksen tietoja sekä tekee päätöksiä siitä, kuinka paljon energiaa kukin voimalaitos tuottaa ja kuinka se jaetaan eri alueille.
 6. Viestintä ja yhteistyö: Sähkökäytönjohtaja toimii yhteyshenkilönä eri sidosryhmien, kuten voimalaitosten, sähköasemien, verkkoyhtiön eri osastojen ja ulkoisten tahojen, välillä. Hänellä on tärkeä rooli tiedonkulun varmistamisessa ja tehokkaassa yhteistyössä kaikkien osapuolten välillä.
 7. Raportointi ja dokumentointi: Sähkökäytönjohtaja vastaa tarvittavien raporttien ja asiakirjojen laatimisesta ja ylläpidosta. Hän kirjaa ja dokumentoi kaikki olennaiset tiedot sähköverkon toiminnasta, häiriöistä, korjauksista ja muista tärkeistä tapahtumista.
 8. Kehitys ja suunnittelu: Sähkökäytönjohtaja osallistuu myös sähköverkon kehitykseen ja suunnitteluun. Hän arvioi ja suosittelee parannuksia sähköverkon infrastruktuuriin, valvontajärjestelmiin ja prosesseihin sekä osallistuu uusien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoon.

Nämä tehtävät edustavat sähkökäytönjohtajan keskeistä roolia sähköverkon hallinnassa ja toiminnassa. Tarkka ja huolellinen suorittaminen näissä tehtävissä on välttämätöntä sähköverkon tehokkaan ja luotettavan toiminnan takaamiseksi.

Yhteydenotto