Elhuvi Oy

Olemme Suomessa vuonna 2020 perustettu sähköalan asiantuntijapalveluita tarjoava yritys.

Elhuvi tarjoaa laajan valikoiman sähköalan asiantuntijapalveluita, jotka kattavat sähkökäytönjohtajan tehtävät, sähköteknisen konsultoinnin sekä sähköalan asiantuntijatehtävät. Elhuvi on tunnettu luotettavasta ja ammattitaitoisesta palvelusta, ja sen asiantuntijat ovat päteviä korkeakoulutettuja sähköalan ammattilaisia.

Sähkökäytönjohtajan tehtävät ovat tärkeitä sähköjärjestelmän turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamisessa. Elhuvi tarjoaa kokeneita sähkökäytönjohtajia, jotka vastaavat sähköjärjestelmän hallinnasta, ylläpidosta ja käytöstä. He varmistavat, että kaikki sähkötekniset laitteet ja järjestelmät toimivat asianmukaisesti, ja huolehtivat tarvittavista tarkastuksista ja testauksista.

Sähkötekninen konsultointi. Konsulttimme auttavat asiakkaita sähköjärjestelmien suunnittelussa, rakentamisessa ja päivittämisessä. Tarjoamme asiantuntemuksemme sähkötekniikan eri osa-alueilla, kuten sähkösuunnittelussa, energiatehokkuudessa ja sähköisten laitteiden valinnassa. Konsultit auttavat asiakkaita löytämään parhaiten heidän tarpeisiinsa sopivat ratkaisut ja optimoimaan sähköjärjestelmänsä suorituskyvyn.

Lisäksi Elhuvi tarjoaa sähköalan asiantuntijatehtäviä erilaisiin projekteihin. Näihin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi sähköjärjestelmien arviointi, vianetsintä, tekninen tuki ja lainsäädännölliset neuvot. Asiantuntijamme ovat päivittäneet tietonsa sähköalan uusimmista trendeistä ja standardoista, joten he pystyvät tarjoamaan asiakkaille parhaita mahdollisia ratkaisuja ja neuvomaan heitä eri sähkötekniikan kysymyksissä.

Elhuvi tarjoaa monipuolisia sähköalan asiantuntijapalveluita, jotka kattavat sähkökäytönjohtajan tehtävät, sähköteknisen konsultoinnin ja sähköalan asiantuntijatehtävät. Palvelumme perustuvat vahvaan ammattitaitoon, kokemukseen ja uusimpaan sähköalan tietämykseen, jotta voimme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan turvalliset, tehokkaat ja luotettavat sähköjärjestelmät.

Kysy lisää palveluistamme.

In english:

Elhuvi is a company providing electrical industry expert services established in 2020

Elhuvi offers a wide range of electrical industry expert services that cover the duties of an electrical usage manager, electrical technical consulting, and electrical expert tasks. Elhuvi is known for its reliable and professional service, and its experts are qualified, highly educated electrical professionals

The duties of an electrical usage manager are crucial in ensuring the safety and efficiency of an electrical system. Elhuvi provides experienced electrical usage managers who are responsible for the management, maintenance, and operation of the electrical system. They ensure that all electrical equipment and systems function properly and take care of necessary inspections and testing

Electrical technical consulting. Our consultants assist clients in the design, construction, and updating of electrical systems. We offer our expertise in various areas of electrical engineering, such as electrical design, energy efficiency, and selection of electrical devices. Consultants help clients find solutions that best fit their needs and optimize the performance of their electrical systems.

In addition, Elhuvi provides electrical industry expert tasks for various projects. These tasks include activities such as assessment of electrical systems, troubleshooting, technical support, and legal advice. Our experts stay updated on the latest trends and standards in the electrical field, enabling them to offer clients the best possible solutions and advise them on various electrical engineering matters.

Elhuvi offers diverse electrical industry expert services, covering the responsibilities of an electrical usage manager, electrical technical consulting, and electrical expert tasks. Our services are built upon strong expertise, experience, and the latest knowledge in the electrical field, enabling us to assist our clients in achieving secure, efficient, and reliable electrical systems.

Elhuvi provides all the necessary electrical industry services required in Finland to meet the requirements set by Finnish authorities. We offer a comprehensive range of electrical services including electrical usage management, technical consulting, system assessment, troubleshooting, and compliance with legal standards.

Our services are tailored to ensure the safety, efficiency, and compliance of electrical systems. With a team of experienced professionals well-versed in the latest electrical trends and standards, Elhuvi is your reliable partner for all your electrical needs in Finland.

Whether you need guidance in electrical system management, technical expertise, or assistance in navigating complex regulations, Elhuvi is here to assist. Our commitment to quality, combined with a deep understanding of Finnish regulations, makes us the ideal choice for maintaining reliable and compliant electrical systems.

If you’re looking for trusted electrical services in Finland, look no further. Elhuvi is dedicated to providing top-tier solutions that ensure the success of your projects while adhering to the highest industry standards. Contact us today to learn more about how we can meet your electrical needs.

Feel free to get in touch with us whenever you need assistance from electrical industry professionals in Finland

Contact here https://www.elhuvi.fi/yhteydenotto/


  • A (sj) sähköurakointi oikeudet Suomessa sekä e3 kylmäaine oikeudet. / Highest Electrical Contracting Rights in Finland as well as E3 Refrigerant Rights

ARVOMME / OUR VALUES:


Asiakastyytyväisyys – Asiakkaan tarpeet edellä, asiakastyytyväisyys / Customer Satisfaction – Putting the customer’s needs first, ensuring customer satisfaction.

Ammattitaidolla – Työmme suoritamme ammattitaidolla vuosien tuomalla kokemuksella. / Expertise – We perform our work with professionalism and the experience gained over the years.

Luotettavuus – Mitä lupaamme, sen me myös toimitamme. / Reliability – What we promise is exactly what we deliver.


Yrityksellä on vastuuvakuutus. / The company has liability insurance.

Työssämme tarvittavat pätevyytemme voit tarkastaa tukesin rekisteristä / You can verify the qualifications required for our work from the Tukes (Finnish Safety and Chemicals Agency) registry.

Elhuvi Oy – Tukes toiminnanharjoittajat

Yhteystiedot / Contact Information:


Elhuvi Oy
040-7589436
Y-tunnus: 3122816-3

Asiakasrekisteriseloste